Educação

(VER)KEN DE WERELD op school

KIYO sensibiliseert kinderen, jongeren en volwassenen over kinderrechten. Op scholen (voornamelijk TSO en BSO secundair onderwijs) doet ze in samenwerking met leerlingen en leerkrachten kinderrechten 'leven'. Zo probeert KIYO de kloof tussen de jongeren uit België en die van het Zuiden te verkleinen.Uitwisseling tussen Noord en Zuid staat hierbij steeds centraal. Zo komen leerlingen BSO en TSO in contact met hun leeftijdsgenoten in het Zuiden die een soortgelijke opleiding volgen. Dit kunnen opleidingen zijn variërend van houtbewerking, mechanica, elektriciteit, kok tot naaien. Ook werkt KIYO metjeugdverenigingen. 

Volwassenen worden gesensibiliseerd via de werking met andere organisaties van ontwikkelingssamenwerking. Zo werd detentoonstelling ‘Kadogo’ over het leven van (ex-) kindsoldaten in verschillende grote steden in Vlaanderen in de kijker gezet. Ook werkt KIYO samen met vzw’s, steden en gemeenten voor de organisatie van thema dagen of landen dagen rond bepaalde kinderrechten thema’s in regio’s waar KIYO projecten heeft. 

BEN JE LEERKRACHT?

Of je leerlingen nu kok, verzorger of schrijnwerker in spé zijn, je vind vast een workshop op maat van jouw klas. Een greep uit ons aanbod:

  • Via uitwisselingen met jongeren uit Congo en Burundi (ex-kindsoldaten en straatkinderen) worden leerlingen uitgedaagd om aan de slag te gaan met plaatselijke ingrediënten.
  • Voor de opleiding 'verzorging' maken de leerlingen kennis met ex-straatmeisjes van de Filipijnen en leren ze hoe zij omgaan met lichaamshygiëne en verzorging.
  • Leerlingen komen in aanraking met het leven van (ex-)kindsoldaten uit Oost-Congo. Ze leren welke rechten er worden geschonden en hoe de ex-kindsoldaten terug worden gereïntegreerd in de samenleving.

 

Word Kinderrechtenschool!

Het kinderrechtenschooltraject is een initiatief van KIYO, Plan België, Vormen, DGDE, Geomoun en Djapo helpt je om kinderrechten niet enkel in de lessen te integreren, maar ook in het hele schoolbeleid. Via begeleiding en vorming op maat helpen we jouw school op weg naar een echte 'Kinderrechtenschool'. Aan de hand van een uniek traject leren kinderen over hun eigen rechten, om op die manier meer inzicht te krijgen in de soms moeilijke situatie van kinderen in het Zuiden. 

Voor meer info, lees het artikel over Kinderrechtenscholen of ga naar de website

 

No Rights, No Glory!

De komende jaren is Brazilië gastland voor twee grote sportevenementen: het WK Voetbal (2014) en de Olympische Spelen met kort erna ook de Paralympics (2016). Het zijn grootse wereldfeesten waar verschillende culturen elkaar ontmoeten. Onzekerheden en twijfels over de toekomst maken plaats voor trots voor het vaderland. Er wordt gestreden voor medailles, maar die medailles hebben ook een keerzijde, onder andere voor de kwetsbare jongeren van Rio de Janeiro, waar KIYO ook actief is. In het kader van de 'sociale opkuis' ter voorbereiding van deze grote sportevenementen zijn jongeren van de straten en favela's van Rio slachtoffer van massale opsluitpraktijken en buitensporig geweld.

Tijdens het driejarig project 'No Rights, No Glory' gaat KIYO, samen met organisaties ICCES en Globelink, aan de slag met kwetsbare jongeren in België én het Zuiden rond het thema 'sport en kinderrechten'. Enerzijds gaat de aandacht naar de impact van grote sportevenementen, zoals het WK Voetbal en de Olympische Spelen, op de leefwereld van jongeren. Anderzijds kijken we naar het belang van het 'recht op sport en vrije tijd' voor de ontwikkeling van jongeren. Want sport is iets wat álle jongeren wereldwijd aanbelangt. Doorheen het project verwerven de jongeren inzicht over het thema, doen er een uitspraak over en gaan over tot actie in de eigen leefomgeving. 

Boletim