Filipijnen

In de Filipijnen richt KIYO zich op kinderen in conflict met de wet en straatkinderen. De Filipijnse partnerorganisaties van Kiyo Kinderrechten ngo bevinden zich in 5 grootsteden, namelijk Baguio City, Metro Manila, Cebu City, Iloilo City en Davao City. 

De Filipijnen scoort, in vergelijking met andere landen in Zuidoost-Azië, heel laag op de Human Development Index. Het land wordt gekenmerkt door een grote sociale ongelijkheid. Een overgroot deel van de bevolking leeft in absolute armoede. De weinig ontwikkelde economie van de Filipijnen gaat gepaard met een hoge werkloosheidsgraad. Zo bedroeg het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in 2011 niet meer dan 3,5 dollar per dag. 

De Filipijnse bevolking groeit snel aan en het land kent een snelle verstedelijking. Een groot deel van jongeren en kinderen, dat 42 % uitmaakt van de bevolking, leeft in stedelijke armoede en is erg kwetsbaar.  Een groot aantal kinderen overleeft op straat. Ook komen velen onder hen reeds op jonge leeftijd in conflict met de wet. De jeugdcriminaliteit die hiermee gepaard kan gaan is hoofdzakelijk te wijten aan de erg problematische omgeving waarin de kinderen en jongeren opgroeien.

KIYO legt zich in de Filipijnen toe op de re-integratie van straatkinderen en kinderen in conflict met de wet in de samenleving, via juridische begeleiding, beleidsbeïnvloeding en capaciteitsversterking van jongeren en lokale gemeenschappen bij het opzetten en versterken van kinderbeschermingsraden.

Nieuwsbrief