DR Congo

Kinderen zijn op allerlei manieren, ongewild, verwikkeld met het conflict. Ze worden ingezet als kindsoldaten, uitgebuit door gewapende groepen en zijn slachtoffers van seksueel geweld. Kinderen die deel uit hebben gemaakt van het gewapend conflict vinden moeilijk hun weg terug in de burgerlijke samenleving. Ze zijn getraumatiseerd door het geweld en hun familie en naaste omgeving accepteert hen nog zelden. Het risico dat zij terugvallen in de criminaliteit of het straatleven is daardoor zeer groot. Ze worden vaak ingezet voor het ontginnen van grondstoffen, waaraan DR Congo rijk is. 

De uitdagingen in DR Congo zijn groot: de infrastructuur is gebrekkig, en dit gecombineerd met uitgestrekte landbouwgebieden. Kinderen beschikken over een zeer beperkte toegang tot medische zorg, onderwijs, voedsel, juridische bijstand, werk, enz. De jonge bevolking – 60% van de Congolezen is jonger dan 20 jaar – moet heel wat obstakels overwinnen in het bouwen aan een waardige toekomst. 

Inmiddels is in de DR Congo de wet nr. 09/001 van 10 januari 2009 inzake kinderbescherming goedgekeurd. Dit vormt een belangrijke stap in het juridisch kader omtrent kinderrechten in het land. Toch zijn er te weinig middelen ter beschikking gesteld om deze rechten te realiseren, en ze worden nog volop geschonden.

Nieuwsbrief