Burundi

De burgeroorlog in Burundi, die uitbrak in 1993, heeft meer dan een decennium geduurd en de laatste gewapende rebellengroepering legde de wapens pas neer in 2009. De oorlog liet het land achter in een sociale en economische woestenij. De infrastructuur is verwoest en het land kampt met een zeer hoge werkloosheidsgraad, voornamelijk onder de jongeren. Door de conflicten zijn vele families getroffen, wat het aantal weeskinderen en verscheurde families heeft verhoogd. Het aantal straatkinderen is gestegen, veelal omdat kinderen en jongeren het huis ontvluchtten om te ontkomen aan de familiale ellende ten gevolge van armoede, geweld of seksueel misbruik. Op straat ontbreekt er bij deze kinderen een beschermde omgeving en de mogelijkheden om hun leefsituatie te verbeteren. Ze worden alleen achtergelaten en blootgesteld aan de gevaren van de straat en stigmatisering.

Buiten de problematiek van straatkinderen zijn de kinderrechten in Burundi nog ver van gerespecteerd. De schendingen van kinderrechten zijn talrijk: geweld in de school- en thuisomgeving, kinderarbeid, uitsluiting van jonge moeders, een hoog percentage schooluitval, overvolle klassen en de afwezigheid van innovatieve professionele opleidingen en professionele toekomstmogelijkheden. De uitdagingen zijn talrijk en de politieke- en veiligheidscontext die nog steeds verscherpt, maakt de bescherming van kinderen nog moeilijker dan het al is.
 

 

Nieuwsbrief