Brazilië

KIYO werkt in Brazilië met straatkinderen, kinderen in favela’s, inheemse kinderen en kinderen in conflict met de wet.

De 6 partners van KIYO in Brazilië situeren zich in Rio de Janeiro en haar 13 voorsteden. Ondanks economische groei blijft Brazilië een land waar de kloof tussen arm en rijk in een hoog tempo toeneemt. De rechten van kinderen uit arme gezinnen worden veelal geschonden, waaronder het recht op gezondheid en onderwijs. Grote delen van de bevolking in het noorden van de stad leven onder de armoedegrens en het aantal arme wijken breidt zich in Rio de Janeiro verder uit. Momenteel leven in Rio 12 000 kinderen op straat.

Het straatleven gaat gepaard met allerlei risico’s. Ondervoeding, gezondheidsproblemen en soa’s zijn veel voorkomende problemen bij kinderen en jongeren. Doordat ze weinig tot geen steun of affectie krijgen, zoeken ze  hun toevlucht in drugs, alcohol of andere verdovende middelen. Ze zijn vaak slachtoffer van verregaand politiegeweld, vervolging met illegale opsluiting en kinderarbeid. 

KIYO verbindt partnerorganisaties onderling en stimuleert hen om samen te werken. Door de krachten te bundelen, kunnen de partners ook beter op het kinderrechtenbeleid van de overheid wegen. Terwijl de ene partner zich inzet voor een intensieve opvang en maatschappelijke re-integratie van de kwetsbare kinderen, legt de andere partner zich toe op begeleiding van de families, educatie en beleidsbeïnvloeding.

Nieuwsbrief