In België

beleidsbeïnvloeding

Door samen te werken met andere organisaties kan KIYO beter wegen op het kinderrechtenbeleid van de overheid. KIYO is aangesloten bij allerlei netwerken. Deze netwerken bestaan uit verschillende kinderrechtenorganisaties die hun krachten bundelen om zo aan beleidsbeïnvloeding te doen. KIYO is lid van de Kinderrechtencoalitie en het Platform voor Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking.

Kinderrechtencoalitie:

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van Belgische middenveldorganisaties die toezie op de nationale implementering van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. Elk jaar werkt KIYO mee aan een specifiek thema en schrijft zij mee aan een alternatief rapport. Dit rapport geeft een stand van zake weer over de situatie van de kinderrechten in België en dient ook als aanbevelingsdocument voor de overheid om de situatie van de kinderrechten in België te verbeteren.

Platform voor Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking: 

Dit platform geeft en eist meer aandacht voor het thema 'kinderrechten' binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Zij doet aan pleidooiwerk bij het federaal Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en informeert de bevolking over kinderrechtenthema's door middel van opleidingen, nieuwsbriefven, enz. 

  

(VER)KEN DE WERELD

KIYO sensibiliseert kinderen, jongeren en volwassenen over kinderrechten. Op scholen (voornamelijk TSO en BSO secundair onderwijs) doet ze in samenwerking met leerlingen en leerkrachten kinderrechten 'leven'. Zo probeert KIYO de kloof tussen de jongeren uit België en die van het Zuiden te verkleinen. Uitwisseling tussen Noord en Zuid staat hierbij steeds centraal. Zo komen leerlingen BSO en TSO in contact met hun leeftijdsgenoten in het Zuiden die een soortgelijke opleiding volgen. Dit kunnen opleidingen zijn variërend van houtbewerking, mechanica, elektriciteit, kok tot naaien. Ook werkt KIYO met jeugdverenigingen

Volwassenen worden gesensibiliseerd via de werking met andere organisaties van ontwikkelingssamenwerking. Zo werd de tentoonstelling ‘Kadogo’ over het leven van (ex-) kindsoldaten in verschillende grote steden in Vlaanderen in de kijker gezet. Ook werkt KIYO samen met vzw’s, steden en gemeenten voor de organisatie van thema dagen of landen dagen rond bepaalde kinderrechten thema’s in regio’s waar KIYO projecten heeft. 

Ben je leerkracht?

Of je leerlingen nu kok, verzorger of schrijnwerker in spé zijn, je vind vast een workshop op maat van jouw klas. Een greep uit ons aanbod:

  • Via uitwisselingen met jongeren uit Congo en Burundi (ex-kindsoldaten en straatkinderen) worden leerlingen uitgedaagd om aan de slag te gaan met plaatselijke ingrediënten.
  • Voor de opleiding 'verzorging' maken de leerlingen kennis met ex-straatmeisjes van de Filipijnen en leren ze hoe zij omgaan met lichaamshygiëne en verzorging.
  • Leerlingen komen in aanraking met het leven van (ex-)kindsoldaten uit Oost-Congo. Ze leren welke rechten er worden geschonden en hoe de ex-kindsoldaten terug worden gereïntegreerd in de samenleving.

 

Nieuwsbrief