Veiligheidsacties in Rio de Janeiro worden opgedreven

Om de veiligheid tijdens het WK Voetbal in Brazilië te garanderen, wordt de controle van veiligheidsinstanties opgedreven. In Rio zullen 20 000 landelijke, provinciale en gemeentelijke troepen, samengesteld uit de marine, het leger en de luchtmacht, worden opgesteld nabij stadions, wegen, havens, luchthavens, en gebieden waar er water, licht en telecommunicatie is.

Om te kunnen anticiperen op de manifestaties en verdachten te kunnen identificeren, wordt vrijdag 23 mei het “Integrated Command and Control Center” geactiveerd. Ze zal 24u/24u werken, met een vertegenwoordiger van elke afdeling. De burgerlijke Inlichtingendienst en de Federale Politie zal ociale netwerken en websites volgen. 8132 troepen van de militaire politie zullen patrouilleren met versterking van 780 auto’s, vijf helikopters en vijf schepen. Ook worden mobiele controlecentra opgesteld op straat en in het Maracanã- stadion. Zij worden verbonden met het commandocentrum in Cidade Nova, in het centrum van Rio. In Brasilia begon de Nationale Inlichtingsdienst te functioneren op maandag. Deze dienst zal tijdens de Wereldbeker alle activiteiten coordineren en zal ook 24u/24u werken tot en met het einde van het WK Voetbal.

De ondersecretaris van de Speciale Veiligheidsdienst voor grote evenementen, Roberto Alzir, zegt dat er krachten klaar staan om op te treden indien de protesten tot gewelddadige acties of algemene stakingen leiden. De favela’s zijn volgens hem reeds onder de controle van de UPP, kunnen bijgestaan worden door andere troepen, indien nodig.

De opvoering van het veiligheidsbeleid kadert in een repressief beleid dat vele deelstatelijke overheden reeds doorvoeren. Er bevindt zich een ‘beschermingsgordel’ van UPP-politieposten in het Zuiden en het centrum van de stad, daar waar extra wordt geïnvesteerd in sportcomplexen en immobiliën. In deze buurten worden nabij liggende arme favela’s het meeste geviseerd. Dit gaat gepaard met verhoogd politiegeweld, waarvan straat- en favelakinderen slachtoffer zijn. Kinderen uit arme gemeenschappen groeien op in een vicieuze cirkel van geweld en worden reeds op jonge leeftijd blootgesteld aan de harde realiteit binnen hun gemeenschap.

Bron: o Globo, dinsdag 20 mei en campagnedossier van KIYO (te downloaden op www.offside-kiyo.be)

Copyright

  • © Janpath
Nieuwsbrief