Sociale re-integratie via beroepsopleidingen

Butembo, Noord Kivu, DR Congo, 15 november 2014 

Na een beroepsopleiding van meer dan 8 maanden had de directie van het Beroepsopleidingscentrum CEFADES, partner van KIYO, het genoegen om in aanwezigheid van de overheid een certificaat te overhandigen aan 64 kinderen die met glans geslaagd waren voor de volledige opleidingscyclus van hun keuze.

In Butembo in de provincie Noord Kivu zijn de veiligheidsomstandigheden niet goed. Het zijn vooral kinderen die geconfronteerd worden met schendingen van mensenrechten: kindsoldaten, kinderen die het slachtoffer zijn van fysiek en seksueel geweld, jonge schoolverlaters, … Communautaire spanningen en een groot aantal rebellengroepen in het gebied zorgen ervoor dat het aantal minderjarige slachtoffers blijft stijgen.

Sinds 2008 organiseert CEFADES 6 soorten onderwijs voor kwetsbare jongeren in de gebieden van Lubero en Beni in het hart van Noord-Kivu. Deze opleidingen worden georganiseerd om vakbekwaamheden over te dragen en kinderen uit de armoede te bevrijden en zijn bestemd voor meisjes en jongens met verschillende achtergronden. Kinderen die uit strijdkrachten of gewapende groeperingen komen, straatkinderen, wezen, kinderen die besmet zijn met HIV/aids, … Zij moeten het hoofd bieden aan zware problemen. Zonder deze opleidingen is hun toekomst onzeker.

Metser, mecanicien, schrijnwerker, houthakker, kleermaker, kapper en kok: de kinderen hebben de keuze. De opleiding duurt 8 maanden en bestaat uit 2 maanden functionele alfabetisering, 4 maanden theorie- en praktijklessen en twee maanden stage in een werkplaats of een bedrijf van de plaats.

Naast het verwerven van praktische vakbekwaamheden genieten de kinderen ook van transversale opleidingen, sensibilisering en psychosociale begeleiding. Samen met de ouders worden er seminaries over kinderrechten georganiseerd.

Er zijn tal van voordelen aan de opleiding verbonden. Voor Kakule Mahamba, oud-leerling in schrijnwerk bij CEFADES, vandaag 22 jaar, gaf de opleiding hem de mogelijkheid « om zijn huis te bouwen en te trouwen ». Kasereka Kasara Jeanot, 20 jaar, is enkele jaren geleden afgestudeerd als kapper en kon dankzij de opleiding van CEFADES « zijn eigen werkplaats beginnen, zijn ouders helpen om zijn jongere broers naar school te laten gaan en zijn grote zus op te leiden als kapster voor dames ».

In 2014 zal CEFADES dus 64 kinderen opgeleid hebben: 50 jongens en 14 meisjes van 14 tot 18 jaar. Met de beroepsopleiding zal CEFADES 18 kinderen afkomstig uit strijdkrachten en gewapende groeperingen, 32 straatkinderen en 14 kwetsbare kinderen kunnen redden en re-integreren. Dankzij deze opleidingen hebben deze 64 kinderen een betaalde job in een onderneming of in een coöperatieve vereniging. Maar bovenal heeft iedereen opnieuw een plaats in zijn gemeenschap gevonden.

Auteur: Céline Baes, Programmafacilitator van KIYO, Regio Grote Meren

Nieuwsbrief