Burundi 2015 - verkiezingen, een democratische uitdaging

Vandaag wordt er in het nieuws veel gesproken over Burundi. Het verkiezingsproces is begonnen. Het zijn de derde democratische verkiezingen sinds het einde van de burgeroorlog en de Arusha-akkoorden, ondertekend op 28 augustus 2000. Burundi is één van de armste landen in de wereld. Het staat momenteel op de 185e plaats van de 187 in de ranking van de Human Development Index (PNUD2011), en de uitdagingen zijn talrijk.

De eerste fase van het democratische proces begon in november 2014: de volkstelling. Dit heeft meteen een bittere smaak achtergelaten. Veelvuldige fraude werd namelijk vastgesteld, hetgeen ertoe leidde dat het proces drie keer moest worden herstart. Echter, in totaal hebben nu maar 3,6 miljoen van de 4,2 miljoen kiesgerechtigde Burundezen zich ingeschreven om te gaan stemmen.

Tussen mei en september zullen niet minder dan vijf verkiezingen worden gehouden: parlementsleden, senatoren, gemeenteraadsleden, kandidaten op niveau van de heuvels en de gegadigden voor het presidentschap zullen alles op het spel moeten zetten.

De inzet is enorm voor het maatschappelijk middenveld, voor de huidige macht en voor Burundi. Het pre-electorale klimaat wordt gekenmerkt door spanningen, zowel binnen de politieke partij aan de macht als tussen deze laatste en de oppositiepartijen.

De kwestie is ook van belang voor de hele regio van de Grote Meren en Oost-Afrika, waar de afgelopen conflicten de gedachten nog steeds achtervolgen.

De internationale gemeenschap, die grotendeels gekant is tegen een nieuw mandaat van de huidige president, observeert de ontwikkelingen en hoopt op een goede afloop van dit democratische proces, zodat het land kan blijven groeien.

Wat de uitkomsten van de verkiezingen ook mogen zijn, KIYO hoopt dat ze positief zullen uitmonden voor de kinderrechtenstrijd in Burundi. Na een jarenlang conflict is de weg naar een samenleving waarin kinderen volledig gere-integreerd zijn, immers nog lang…

Copyright

  • © Karen Nachtergaele
Nieuwsbrief